zeleň v interiéri

súkromné záhrady

historické záhrady

cintoríny a domy smútku

parky

námestia

sadovnícke úpravy areálov

krajinárske projekty

Jarmila Roháčová
kontakt

Ing. Jarmila Roháčová

autorizovaný krajinný architekt

Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica

tel.: 048 414 85 82

mobil: 0907 161 556

e-mail: jrohacova@mail.t-com.sk

- zatvor -

Vítam Vás na mojej webovej stránke. Ponúkam Vám prezentáciu z mojej tvorby stručne zobrazenej na lupeňoch kvetu. Som záhradná a krajinná architektka. Vyštudovala som na Vysokej škole zemědělskej v Brne (dnešná Mendelova univerzita), Záhradníckej fakulte v Lednici na Morave odbor sadovníctvo - krajinárstvo. Od roku 1994 som členkou Slovenskej komory architektov a pôsobím ako autorizovaná krajinná architektka. Ponúkam Vám ... ďalej

portrét Vítam Vás na mojej webovej stránke. Ponúkam Vám prezentáciu z mojej tvorby stručne zobrazenej na lupeňoch kvetu. Som záhradná a krajinná architektka. Vyštudovala som na Vysokej škole zemědělskej v Brne (dnešná Mendelova univerzita), Záhradníckej fakulte v Lednici na Morave odbor sadovníctvo-krajinárstvo. Od roku 1994 som členkou Slovenskej komory architektov a pôsobím ako autorizovaná krajinná architektka. Ponúkam Vám projektové práce v oblastiach znázornených v prezentácii. V prípade záujmu ponúkam aj realizáciu zabezpečenú prostredníctvom partnerských realizačných firiem. V mojich prácach sa snažím rozvíjať a zveľaďovať „genius loci“ daného miesta. Nestačí mať len krásnu záhradu obkolesenú vysokým múrom o ktorú sa nám niekto stará. Človek musí dnes a denne prejavovať kladný vzťah k prírode a pomáhať jej hoci aj v maličkostiach, ak chce, aby sa zachovala pre ďalšie generácie. Nie príroda potrebuje nás, ale my potrebujeme prírodu. Ona tu bola oveľa skôr predtým, ako sa objavil človek... - zatvor -
lipa otvorenie
lipa otvorenie
box otvor